As de reek út dyn kop fuort is * Jan Dirk van Ravesteijn

(http://www.vanravesteijnentertainment.nl/index.html)

 

 

Jan-Dirk van Ravesteijn werd door zijn muzikale vader in 1972, de jongste tambour-maître van Nederland. In 1983 werd de fanfare verruild voor gitaar en nam hij zanglessen. Hij volgde dramalessen bij “De Voorziening” in Groningen. Hij richtte de a-capella groep “Farrago” op en bewerkte nummers van wijlen Ede Staal tot a-capella. Hieruit volgden theater- en radio-optredens. Hij zong in de musical “West Side Story” en in het trio “Three of a Kind”.

 

In 1991 won hij de publieksprijs op het eerste Liet-festival met “Het Tweede Perron”. In Leeuwarden kreeg hij jazz-zanglessen van Tet Koffeman. Hij startte de theatrale a-acapella groep “De Stembent” en speelde in theaterdiners van Pepper & Co Theaterproducties. In 1998 richtte hij het Acta Theater op. Met dit bedrijf won hij de derde prijs in een starterscompetitie. In 2011 is hij verder gegaan met Van Ravesteijn Theater & Events in Leeuwarden.

 

JD schrijft, musiceert, acteert, zingt, regisseert en produceert. Sinds 1 september 2013 is hij directeur van Kleintheater De vier Pelikanen, het kleinste Jugendstil Theater van Europa.

 

 

Als de rook om je hoofd is verdwenen is een tekst van Boudewijn zelf, geïnspireerd door ‘Lucy in the sky with diamonds’ van John Lennon – niet zozeer tekstueel natuurlijk, maar qua sfeer en de associatieve manier van schrijven. Het was de tijd van de flower power en de psychedelische muziek en teksten en dat is duidelijk uit de tekst te lezen. Het phase-effect (op het slagwerk) had Boudewijn gehoord op de hit van de Small Faces ‘Itchikoo Park’. In 1968 verscheen het nummer op single als B-kant van ‘Waterdrager’. In 1972 werd het nogmaals op single uitgebracht, ditmaal als A-kant. Toen stond Wie kan me nog vertellen op de B-kant. In januari 1972 werd de hoogste positie in de Top-40 gehaald (24) en vanaf het jaar 2000 staat het nummer voortdurend in de top 2000 (hoogste notitie nummer 439 in 2001).

Boudewijn de Groot zijn reactie:

Het commentaar van Boudewijn de Groot op de Friese versie: [Op dit nummer zijn de meeste muzikale commentaren van Boudewijn gewisseld want hij vond onze eerste versies veel te voorzichtig. Zijn enorme scherpte op verbeteringen was voor ons opvallend en even opvallend waren de hoorbare verbeteringen waartoe zijn aanwijzingen hebben geleid]. Boudewijn zijn meest opvallende commentaar zag op de tekst: Het lied gaat over de roes waarin je in je fantasie ‘verdwijnt’, maar maak het niet te zwaar, het is tenslotte een niemanddalletje”.

 

As de reek út dyn kop…. fuort is

Falt it dy op dat de sinne wer skynt, as de reek út dyn kop…. fuort is.
Falt it dy op dat de wyn súntsjes waait en de blêden bewegj’ oan de beam,
do fielst dy wer frij as in bern! – as de reek út dyn kop…. fuort is.

De neisten om dy, do sjochst se wer stean en elkenien dy’t dy wer kin.
Dyn buorman, hy gniist wer at hy dy werkent, do hearst wer de laitsjende bern.
As de reek út dyn kop…. fuort is, as de reek út dyn kop… fuort is.

As de tillefoan giet, dan pakst ’m net op, want do bist mei dyn kop net by letter.
De sjongende protter, do joust him de tiid, want allinnich foar dij is syn liet,
de kat sil ’m pakke, se springt te betiid! – want do bist mei dyn kop net by letter.

Do fielst alle romte en neat dat no moat. Dyn oandacht leit net by moarnier.
It ferline dat stekt net, want wat is der wier? Do joust dy wer oer oan wat bart.
As de reek út dyn kop…. fuort is, as de reek út dyn kop….. fuort is.

Falt it dy op dat de dei langer is, as de reek út dyn kop…. fuort is.
Falt it dy op dat in tút better fielt, as gjin soarch noch swier oan dy tilt,
do tinkst net út skuld as oan jild! – as de reek út dyn kop…. fuort is.

It wurk en it moatten fersette de tiid, it fielt as in swart en djip gat,
do slútst dy wer ôf mei fan alles dat moat en dyn tinken is altyd it sie.
As de reek út dyn kop…. fuort is, as de reek út dyn kop…. fuort is.

As de reek út dyn kop.…fuort is, as de reek út dyn kop…..fuort is,
a de reek út dyn kop…………..

MP3 bestand